Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

Cocktail of the Month

Cocktail of the Month

Fresh ingredients are the keystones of Shiso Sunset. Fresh organic perilla leaves are picked daily from the Caman garden, lightly crushed, shaked with passion fruit juice, gin, and then mixed with a tonic. This cocktail is Nipa Bistro's personal favorite.

Shiso Sunset: VND 89.000++/Glass
Cocktail of the Month

Other Promotion

Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

EARTH HOUR BBQ BUFFET

EARTH HOUR BBQ BUFFET
☘Hãy cùng 𝐒𝐢𝐥𝐤 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐞 Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất và tận hưởng buổi tối thứ 7 thật ngọt ngào

Read More »
Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

WEDDING PACKAGE

WEDDING PACKAGE
💞 TIỆC CƯỚI LÃNG MẠN “𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄” 💞
💕Cặp đôi cùng nhau viết nên một trang mới trong hành trình yêu thương trọn

Read More »

Cocktail of the Month

Cocktail of the Month

Shiso Sunset: VND 89.000++/Glass

Cocktail of the Month

Other Promotion

Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

Cocktail of the Month

Cocktail of the Month

Fresh ingredients are the keystones of Shiso Sunset. Fresh organic perilla leaves are picked daily from the Caman garden, lightly crushed, shaked with passion fruit juice, gin, and then mixed with a tonic. This cocktail is Nipa Bistro's personal favorite.

Shiso Sunset: VND 89.000++/Glass
Cocktail of the Month

Other Promotion

Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

EARTH HOUR BBQ BUFFET

EARTH HOUR BBQ BUFFET
☘Hãy cùng 𝐒𝐢𝐥𝐤 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐞 Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất và tận hưởng buổi tối thứ 7 thật ngọt ngào

Read More »
Silk Sense Hoi An River Resort - Cocktail of the Month

WEDDING PACKAGE

WEDDING PACKAGE
💞 TIỆC CƯỚI LÃNG MẠN “𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄” 💞
💕Cặp đôi cùng nhau viết nên một trang mới trong hành trình yêu thương trọn

Read More »