Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

In-room Dining

In-room Dining

Thưởng thức các món ăn ngon tại chính căn phòng với sự phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp và thực đơn đa đạng.

- Phục vụ: 10:00 am to 10:00 pm
- Đặt hàng: bằng cách quay số “141” trên điện thoại phòng của bạn
- Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng cuối cùng là lúc 10 giờ tối

Culinary Promotion