Khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại Quảng Nam - Silk Sense Hoi An River Resort

Việt Nam đã có khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên

Silk Sense Hoi An River Resort tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chính thức công bố là khách sạn không còn rác thải nhựa thải ra môi trường và không còn đồ nhựa dùng một lần.

Ngày 9/9, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên ra mắt mô hình “Khách sạn không rác thải nhựa” thải ra môi trường và du khách không còn đồ nhựa dùng một lần.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch Việt Nam cho rằng, việc TP. Hội An ứng dụng mô hình “Khách sạn không rác thải nhựa” là một hành động cụ thể, mang ý nghĩa lớn đối với việc tạo sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tích cực triển khai và thực hiện trong 2 năm 2023-2024. Với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của ngành du lịch.

Khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại Quảng Nam - Silk Sense Hoi An River Resort
Đồ dùng cá nhân – amenities bằng tre và gỗ được sử dụng tại Silk Sense giúp giảm thiểu rác thải nhựa. (Ảnh: Quỳnh Như)

Thông qua dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”, sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi sự nỗ lực, chung tay góp sức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách vì mục tiêu: Du lịch không rác thải nhựa ở Việt Nam”. Trong đó, TP. Hội An duy trì vị trí là điểm đến đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam và sắp đến sẽ vận động, lan tỏa mô hình này trên cả nước – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ…

Đánh giá về sự thành công của Silk Sense Hoi An Rivert Resort, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng Silk Sense Hoi An Rivert Resort là mô hình “Khách sạn không rác thải nhựa” được ứng dụng tiên phong tại TP. Hội An và cả tỉnh Quảng Nam. Mô hình có ý nghĩa rất lớn đối với việc tạo sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển thương hiệu du lịch xanh bền vững.

Được biết, việc triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã đạt được kết quả ban đầu, như nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp du lịch và người dân trong việc thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh và đặc biệt về nhận thức của du khách.

Lễ công bố “Khách sạn không rác thải nhựa” là một hành động cụ thể của doanh nghiệp, có ý nghĩa lớn đối với việc tạo sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí “khách sạn không rác thải nhựa” do khu nghỉ dưỡng xây dựng và thực hiện thành công, Hiệp hội Du lịch Việt Nam trước mắt sẽ nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành ngay để áp dụng đánh giá cho các khách sạn là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tiến tới vận động các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính thức ban hành để áp dụng trong toàn ngành du lịch.

ANH THƯ

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/viet-nam-da-co-khach-san-khong-rac-thai-nhua-dau-tien-80451.html?fbclid=IwAR1RW_XOMpYKHLyShEP5sJ3rWix3CgeibLikww_oxHV9Hy8NG4I3LnaoJRw