Các làng nghề

Với nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của một thương cảng lúc bấy giờ, Hội An được biết đến với vô số mặt hàng từ các làng nghề truyền thống. Mặc cho sự mai một của các ngành nghề thủ công trong cuộc sống hiện đại, những giá trị tinh thần này vẫn còn được kế truyền và trở thành một phần không thể thiếu nơi đây.

  • Làng mộc Kim Bồng
  • Làng gốm Thanh Hà
  • Làng rau Trà Quế
  • Làng chài Thanh Nam