Accommodation Offer
SINGLES PACKAGE

Giá: VND 2,359,500 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
COUPLES PACKAGE

Giá: VND 2,839,000 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
FAMILY PACKAGE

Giá: VND 5,099,000 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
SPA PACKAGE

Giá: VND 2,700,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Một đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
HONEYMOON PACKAGE

Giá: VND 9,089,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Ba đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
WELLNESS PACKAGE

Giá: VND 12,979,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
WEDDING PACKAGE

Ah! Bạn đang lên kế hoạch cho ngày trọng đại/ lễ cưới của mình Chỉ cần liên hệ với chúng…

More Details