Spa Offer

TRỊ LIỆU TRẺ HÓA

A woman enjoy culture massage in Silk Sense hoi an

Trị liệu truyền thống độc đáo với các kỹ thuật cổ xưa được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, nó còn được gọi là phương pháp chữa bệnh. Trị liệu dầu này tập trung vào việc cải thiện sinh lực thông qua cột sống bằng cách sử dụng kết hợp các điểm áp lực ngón tay cái và đốt ngón tay để tập trung vào cơ bắp, gân.

  • Liệu trình 60 phút: Ưu đãi đặc biệt: 475.000 VND (Giá gốc: 860.000 VND)
  • Liệu trình 90 phút: Ưu đãi đặc biệt: 615.000 VND (Giá gốc: 1.210.000 VND)