Phòng Fitness

Các thiết bị thể dục thể thao được trang bị để giúp bạn mục tiêu thể lực cá nhân ngay cả trong kỳ nghỉ. Các huấn luyện viên sẵn sàng hướng dẫn nếu được yêu cầu.

  • Giờ mở cửa: 6:00 a.m. đến 9:00 p.m.