Coco Corner

Đây là một không gian mở đầy cảm hứng và mát mẻ, có thể phục vụ hơn 400 khách với nhiều hoạt động ngoài trời như đám cưới, lễ kỷ niệm, tiệc công ty, team building…