Silk Sense Hoi An River Resort - Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Fitness Room

Một loạt các máy tập thể dục và tạ miễn phí giúp bạn đạt được mục tiêu tập thể dục của mình ngay cả trong kỳ nghỉ.

Thời gian mở cửa: 6:00 am to 9:00 pm