Accommodation Offer
SINGLES PACKAGE

Giá: VND 2,359,500 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
COUPLES PACKAGE

Giá: VND 2,839,000 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
FAMILY PACKAGE

Giá: VND 5,099,000 net/đêm Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
SPA PACKAGE

Giá: VND 2,700,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Một đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
Accommodation Offer
HONEYMOON PACKAGE

Giá: VND 9,089,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Ba đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
WELLNESS PACKAGE

Giá: VND 12,979,000 net Thời hạn: 07/2020 – 23/12/2020 Gói dịch vụ bao gồm: Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng…

More Details
WEDDING PACKAGE

Ah! Bạn đang lên kế hoạch cho ngày trọng đại/ lễ cưới của mình Chỉ cần liên hệ với chúng…

More Details
Recreation Offer
SILK SENSE COCKTAILS CRUISE

Thứ hai và Thứ năm hàng tuần

Không còn gì tuyệt vời hơn khi được mời các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến SILK SENSE…

More Details
Spa Offer
REJUVENATE TREATMENT

Trị liệu truyền thống độc đáo với các kỹ thuật cổ xưa được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, nó…

More Details