Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

In-room Dining

In-room Dining

As an In-room Dining service featuring warm service, profession and knowledge of our menu offerings, you will be at home away from home with the delight of every outstanding meal.

- Availability: 10:00 am to 10:00 pm
- Place your order: by dialing “141” on your room phone
- Please note that the last food order is at 10 pm

Culinary Promotion

Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

EARTH HOUR BBQ BUFFET

EARTH HOUR BBQ BUFFET
☘Hãy cùng 𝐒𝐢𝐥𝐤 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐞 Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất và tận hưởng buổi tối thứ 7 thật ngọt ngào

Read More »
Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

WEDDING PACKAGE

WEDDING PACKAGE
💞 TIỆC CƯỚI LÃNG MẠN “𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄” 💞
💕Cặp đôi cùng nhau viết nên một trang mới trong hành trình yêu thương trọn

Read More »
Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

In-room Dining

In-room Dining

As an In-room Dining service featuring warm service, profession and knowledge of our menu offerings, you will be at home away from home with the delight of every outstanding meal.

- Availability: 10:00 am to 10:00 pm
- Place your order: by dialing “141” on your room phone
- Please note that the last food order is at 10 pm

Culinary Promotion

Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

EARTH HOUR BBQ BUFFET

EARTH HOUR BBQ BUFFET
☘Hãy cùng 𝐒𝐢𝐥𝐤 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐞 Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất và tận hưởng buổi tối thứ 7 thật ngọt ngào

Read More »
Silk Sense Hoi An River Resort - In-room Dining

WEDDING PACKAGE

WEDDING PACKAGE
💞 TIỆC CƯỚI LÃNG MẠN “𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄” 💞
💕Cặp đôi cùng nhau viết nên một trang mới trong hành trình yêu thương trọn

Read More »